Blog

7 czerwca 2018

Co należy zrobić, aby przyjąć lub odrzucić spadek, jeśli nie ma Cię w kraju?

Przede wszystkim potrzebny jest notariusz, który jest na miejscu. Notariusza można znaleźć na portalu wyszukiwarki internetowej. Po skontaktowaniu się z notariuszem, sporządzi on pełnomocnictwo, w którym udzielimy mu (lub jednemu z pracowników kancelarii notarialnej) pełnomocnictwa do rozliczenia spadku w Twoim imieniu.

Dlaczego musisz iść do notariusza?

Pełnomocnictwo to musi zostać uwierzytelnione. Oznacza to, że autentyczność podpisu jest potwierdzona.

Legalizacja podpisu jest ważna dla zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego. Każdy musi mieć możliwość przekonania się, że faktycznie przyznał Pan prawo do reprezentowania w sprawie spadkowej. Jeśli tak nie jest, może to prowadzić do problemów, ponieważ osoba trzecia nie może reprezentować Ciebie bez upoważnienia – tzn. wszystko, co osoba rzekomo upoważniona robi dla Ciebie bez ważnego upoważnienia, nie jest wiążące!
To poświadczenie tożsamości wystawione przez notariusza stanowi ważny dowód udzielenia pełnomocnictwa. Oznacza to, że druga strona może być pewna, że działania wykonywane przez upoważnionego przedstawiciela są Państwa decyzją.

W jaki sposób dokonuje się uwierzytelnienia, jeżeli nie jest się w kraju?

Jeśli nie mieszkasz w naszym kraju, istnieją dwie możliwości zalegalizowania pełnomocnictwa:

Możesz poprosić o pomoc pracownika w najbliższej ambasadzie; lub

Podpis może być również zweryfikowany przez zagranicznego notariusza.

Chociaż można udać się do ambasady, często nie ma możliwości umówienia się na wizytę w odpowiednim dla Państwa terminie. Zatem zazwyczaj legalizacja musi być dokonana przez zagranicznego notariusza.

Umów się na wizytę w celu zalegalizowania upoważnienia do dziedziczenia!

Co należy wziąć na wizytę?

Zadaniem notariusza jest upewnienie się, że podpis na pełnomocnictwie jest autentyczny. Jeśli więc nie zna Ciebie osobiście, należy okazać ważny dowód tożsamości. Należy również okazać potwierdzenie adresu (np. wyciąg z konta lub rachunek za energię).

Czy tłumaczenie jest konieczne?

Poza obowiązkiem notariusza do zidentyfikowania Cię, musi on również upewnić się, że rozumiesz, co robisz. Dlatego ważne jest, aby dokument był napisany w języku zrozumiałym dla wszystkich. Tylko w ten sposób notariusz może mieć pewność, że w pełni zgadzasz się z treścią podpisywanego dokumentu.
Jeżeli tak nie jest, notariusz nie musi go zalegalizować, chyba że korzysta z tłumaczenia pisemnego lub korzysta z usług tłumacza ustnego.

A co z poświadczeniem międzynarodowym?


Jeżeli legalizacja odbywa się za granicą, akt notarialny potwierdzający tożsamość jest wiążący tylko wtedy, gdy zagraniczny notariusz jest upoważniony do wystawienia takiego zaświadczenia. Władza ta jest ustanowiona przez poświadczenie międzynarodowe.
Poświadczenie międzynarodowe jest rozpoznawalną na całym świecie pieczęcią, która dowodzi, że podpis i pieczęć zagranicznego notariusza są prawdziwe.
Czy należy przyjąć lub odrzucić spadek? Czy trzeba zalegalizować podpis pełnomocnika? Chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoją sprawę.

Notariusz
O autorze tom.janowski